huisarts

Huisarts

- Includeert de patiënt in het zorgpad
- Verwijst voor cognitieve gedragstherapie door naar de eerstelijnspsycholoog (ELP), een zelfstandig gedragstherapeut of eventueel naar het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)
- Verwijst voor graduele oefentherapie door naar een kinesitherapeut
- Ondertekent alvast het zorgpad-contract  en geeft het mee met de patiënt om ook te laten ondertekenen door de andere leden van het zorgteam
- Registreert de start van het zorgpad via de login-pagina van de website