apotheker

Apotheker

- Maakt een overzicht op van de afgehaalde medicatie gedurende de voorbije 6 à 12 maanden. Ter herhalen na 3, 6 en 12 maanden

- Heeft een signalerende functie over de mate van therapietrouw aan voorgeschreven medicatie en het gebruik van OTC-geneesmiddelen