zorgpad-contract

Zorgpad-contract

Zowel de patiënt als alle betrokken zorgverleners ondertekenen het zorgpad-contract. Hierdoor wordt deelname aan het zorgpad voor de patiënt een officiële verbintenis. 

Praktisch: 
De huisarts ondertekent het zorgpad-contract, vult zijn contactgegevens in en geeft het mee met de patiënt. De patiënt laat het zorgpad-contract ondertekenen en de contactgegevens invullen door  de eerstelijnspsycholoog, de zelfstandig cognitief gedragstherapeut en/of het CGG, de kinesitherapeut en de apotheker. Hij brengt het opnieuw mee naar een consultatie bij de huisarts. De huisarts bewaart het zorgpad-contract in het GMD van de patiënt.