checklist veerkracht en palliatief handelen

Checklist veerkracht en palliatief handelen

De veerkracht-test op www.fitinjehoofd.be kan een hulp zijn voor de huisarts om in te schatten of de patiënt tot de doelgroep van het zorgpad behoort. In deze vragenlijst wordt nagegaan hoe goed iemand bestand is tegen uitdagingen en tegenslagen, welke impact deze gebeurtenissen op iemand kunnen hebben, en/of hoe goed iemand op zijn pootjes terecht kan komen na een tegenslag. 


Aansluitend kan de patiënt een vragenlijst over het palliatief handelen invullen. Het gaat de mate na waarin iemand stress probeert te reduceren door afleiding te zoeken in stressreducerende activiteiten.