doel

Doel

Het zorgpad verminderde stressadaptatie heeft niet als doel om mensen te 'genezen' maar wel om mensen minder moe en meer pijnvrij te krijgen zodat de impact op hun dagelijkse activiteiten zoals werk, studie, huishouden, gezins- en vrijetijdsactiviteiten) zo klein mogelijk wordt.